Nota Arşivi

Nota Arşivi

EserMakamBestekarPDF
EserMakamBestekarPDF
Acaba şen misin kederin var mıHicazBimen ŞenTıklayınız
Açıldı bahçede güllerNihavendRıfat BeyTıklayınız
Affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakmaHicazŞevki BeyTıklayınız
Ağlama ey aşık-ı mihnetzede gel yanımaHüseyniHacı Faik BeyTıklayınız
Ağlasam her lahza hakkım yok mudurRastGülbenkyan EfendiTıklayınız
Ağlatırlar güldürürlerUşşakDede EfendiTıklayınız
Ağyar ile sen geşt--i güzar eyle çemendeHicazBimen ŞenTıklayınız
Ah efendim dinle gel şu nale vü feryadımıKarcığarHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Ahteri düşkün garib ü aşık-ı avareyimNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Al gönlümü ayine-i manadır buArazbar-buselikHacı Sadullah AğaTıklayınız
Aldı beni aldı beni iki kaşın arasıHicazkarÇorluluTıklayınız
Aldım hayal-i perçemin ey mah didemeHüzzamKömürcüzade Mehmet EfendiTıklayınız
Aldın dil-i naşadımıKarcığarEnderuni Ali BeyTıklayınız
Alemde ey serv-i semenHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Aman ey gonca-i nev-res nihalimHicazRıfat BeyTıklayınız
Amed-nesim-i subh-u demRastAbdülkadir MeragıTıklayınız
Anılsın yar ile bir yerde mey-nuş etdiğim demlerHicazŞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Anlatayım halimi dildare benRastTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Aşık oldum yavrucağım yüzüneHicazEnderuni Ali BeyTıklayınız
Aşık-ı tü nihâl-i hayret âmedRastDede EfendiTıklayınız
Aşıklarının haline ey mah acımazsınHicazHacı Faik BeyTıklayınız
Aşk ateşi sinemde yine şule feşandırNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Ateş-i aşkın harab etdi dil-i nalanımıHicazHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Ateş-i suzan-ı firkat yakdı cism ü canımıHicazHacı Faik BeyTıklayınız
Aya ne ola ol hilal ebruŞivenümaAbdülhalim AğaTıklayınız
Bade-i vuslat içilsin kase-i fağfurdanŞeddi-arabanTanburi Faize ErginTıklayınız
Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civanınHüzzamSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Bağlanıp zülf-i hezaran-tab'ınaHicazŞevki BeyTıklayınız
Bahar olsa çemenzar olsa alem handedar olsaHicazFahri KopuzTıklayınız
Baharın zamanı geldiHicazDede EfendiTıklayınız
Bais figan ü naleme aşk ibtilasıdır.Kürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Bak ne hale koydu bu baht-ı siyahHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Bakma sakın benden yanaAcem-aşiranŞakir AğaTıklayınız
Bakmıyor çeşm-i siyah feryâdeNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Bari felek ben yüzüne söyleyimAcem-kürdiNikoğos AğaTıklayınız
Başıma döndükçe bezm-i meyde minalar benimTahir-buselikKüçük Mehmed AğaTıklayınız
Bekasız hüsnün güvenme anınaBayati arabanLem'i AtlıTıklayınız
Ben bûy-i vefâ bekleriken sûy-i çemendenNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Ben ezelden didenin meclubuyum bilmez misinHüseyniMısırlı İbrahim EfendiTıklayınız
Ben müptela oldum sanaFerahnakDede EfendiTıklayınız
Ben sana aşık değilimMuhayyerDede EfendiTıklayınız
Ben seni sevdim seveli kaynayıp coşdumBestenigarDede EfendiTıklayınız
Ben sözüne bağlamam belHicazkarNuman AğaTıklayınız
Beni bigane mi sandınBayati arabanSalih AğaTıklayınız
Beni çün kendine ol serv-i revan bende bileMahurEbubekir AğaTıklayınız
Benim yarem gibi yare bulunmazSuznakLatif EfendiTıklayınız
Berdar olalı zülfüne yar fikr-ü hayalimKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Beste-i zencir-i zülfündür gönül ey dil-rübaGül'izarTanburi İsakTıklayınız
Bezm-i meyde mutrıba bir nağme-i dil-cu koparSegahEnfi Hasan AğaTıklayınız
Bezm-i meyde sakiya devr eylesin mül gül gibiŞehnazSeyyid NuhTıklayınız
Bikes ü biçareyim ah ağlarımKarcığarAsdik AğaTıklayınız
Bileydi derd-i derunum o fitne-cu dilberGül'izarTanburi İsakTıklayınız
Bilmedik yari ki bizden bu kadar gafil imişSuzidilTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsunRastSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Bilmem ki safa neş'e bu ömrün neresindeKarcığarLeon HancıyanTıklayınız
Bilmezdim özüm gamzene meftun imişim benNihavendTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Bin cân ile sevdim seniRastTanburi Küçük Osman BeyTıklayınız
Bin cefa görsem ey sanem sendenAcem-aşiranZekâî DedeTıklayınız
Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki küldenNihavendLem'i AtlıTıklayınız
Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan perdaz ileNişaburekZiya PaşaTıklayınız
Bir afet-i meh-peyker ile nüktelerim varMahurEbubekir AğaTıklayınız
Bir aşık-ı dil hastayı dilşad edecek yokNihavendUdi Afet EfendiTıklayınız
Bir dame düşürdü ki beni baht-ı siyahımRastHacı Faik BeyTıklayınız
Bir devlet için çerha temennadan usandıkŞehnaz-BuselikNalizade Ali DedeTıklayınız
Bir dil ki senin kakülüne beste değildirŞivenümaAbdülhalim AğaTıklayınız
Bir dilber-i nadide bir kamet-i müstesnaFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Bir elif çekti yine sineme canan bu geceMuhayyerHacı Sadullah AğaTıklayınız
Bir esmere gönül verdimSabaTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Bir gamlı hazanın seherindeKürdili HicazkarSuphi Ziya ÖzbekkanTıklayınız
Bir gonca femin yaresi vardır ciğerimdeBayatiDede EfendiTıklayınız
Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbülKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Bir görüşte düştü gönlüm sen gibi meh-pareyeŞivenümaAbdülhalim AğaTıklayınız
Bir gün gelecek ben gibi naçar olacaksınHüseyniBimen ŞenTıklayınız
Bir gün o güzel şad edecek ruhumu sandımNihavendMusa Süreyya BeyTıklayınız
Bir günah ettimse cana suznak oldum yeterSuznakSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüzGül'izarTanburi İsakTıklayınız
Bir katre içen çeşme-i pür hun-i fenadanBayatiŞevki BeyTıklayınız
Bir kerre yüzün görmeyi dünyaya değişmemNişaburekİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Bir melek sima peri gördüm der-i meyhanedeUşşakHacı Arif BeyTıklayınız
Bir nev-civana dil müpteladırŞehnazIII.SelimTıklayınız
Bir nigah et halime ey gonca-dehenHicazŞekerci Cemil BeyTıklayınız
Bir tarafdan üzüyor gönlümü hicrin elemiHicazŞevki BeyTıklayınız
Bir verd-i rana etdim temaşaFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Bir yana eğdir fesin ey nevcivanHüseyniNikoğos AğaTıklayınız
Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telindeKarcığarKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
Biya ki kad-di-tü der bağ-ı can nihal-i menestSazkarİlyaTıklayınız
Biz âlûde-i sâgâr-ı bâdeyizRastHâfız PostTıklayınız
Bu bî-vefâlığı sendenHicazkarHafız EfendiTıklayınız
Bu gece ben yine bülbülleri hamuş etdimFerahfezaNalizade Ali DedeTıklayınız
Bu imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı varUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Bu şeb reca-yı dil ol dilrübaya söylendiKürdili HicazkarRıfat BeyTıklayınız
Bu yosmalık gider bu çağ değişirKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Bu zevk-u safa sahn-ı çemen-zare de kalmazRastLem'i AtlıTıklayınız
Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimdenHicazkarZekâî DedeTıklayınız
Bülbül yetişir bağrımı hun etdi figanınSegahHacı Arif BeyTıklayınız
Bülbül-i dil ey gül-i rana senindir sen benimBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Bülbül-i hoş nevaFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Cam-ı la'lindir senin ayine-ruy-ı enverinHisarItriTıklayınız
Can hasta gözüm yaşlı gönül zar ü perişanSuznakSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Can ü dilimiz lutf-ı keremkar ile ma'murSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Cana firkatinle sinemi ben dağlarımNihavendTatyos EfendiTıklayınız
Cana rakibi handan edersinUşşakGiriftzen Asım BeyTıklayınız
Canda hassiyyet mi varİsfahanHacı Arif BeyTıklayınız
Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afetUşşakŞevki BeyTıklayınız
Canım tezdir sabredememUşşakTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Canım yerine geldi ki cananımı gördümHüseyniEbubekir AğaTıklayınız
Çekmiş yüzüne nikb-ı işveRastReceb ÇelebiTıklayınız
Çektim elimi gayri bu dünya hevesindenHüseyniTatyos EfendiTıklayınız
Çeşm-i meygunun ki bezm-i meyde canan döndürürSegahZaharyaTıklayınız
Çeşmanı o mehveşin eladırKarcığarLem'i AtlıTıklayınız
Ceyhûn arayan dîde-i giryânımı görsünSuzidilTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Çıkalım sayd-ü şikareBayatiTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetinBayatiTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Cismin gibi ruhun da güzel zannedip ey mahKürdili HicazkarArtaki CandanTıklayınız
Çok gördü felek şimdi beni bezm-i civandaBestenigarHacı Arif BeyTıklayınız
Çok sürmedi geçti tarab-ı şevk-i baharımBestenigarHacı Arif BeyTıklayınız
Çok zamandır gelmez oldun nevcivanım yanımaKarcığarTersaneli Ethem EfendiTıklayınız
Çözülme zülfüne ey dilrüba dil bağlayanlardanNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Dağdar-ı tir-i gamzendir gönül ey meh-cebinGül'izarTanburi İsakTıklayınız
Dağlar dayanmaz eninine dil-i mahzunumunUşşakŞevki BeyTıklayınız
Değildi böyle evvel tarz-ı tavrın bi karar olduHüzzamMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Dehr olmada bu sur ile ma'mur-ı meserretBuselikDede EfendiTıklayınız
Dem-i visali o şuha itabı n'eylersinŞehnazKara İsmail AğaTıklayınız
Denizin dalgasını bekliyorum dinliyorumŞehnazŞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Der mevc-i perişani-i ma fasıla-i nistSegahItriTıklayınız
Derdimi arz etmeğe ol şuha bir dem bulmadımHicazEnderuni Ali BeyTıklayınız
Dest-i sakiden çekip cam-ı neşatı Cem gibiTahir-buselikKüçük Mehmed AğaTıklayınız
Didem yüzüne nazır nazır yüzüne didemŞehnazYahya Nazım EfendiTıklayınız
Dil bir güzele meyletti heleRastDede EfendiTıklayınız
Dil seni sevmeyeni sevmede lezzet mi olurNihavendCivan AğaTıklayınız
Dil verdiğin ol çeşm-i siyah meste işitdimHüzzamZekâî DedeTıklayınız
Dil-besteye lutf-u keremin mahazar eyleŞevk-efzaKömürcü-zade Hafız EfendiTıklayınız
Dil-i biçare senin çün yanıyorİsfahanMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Dil-i pür ıztırabım mevce-i seylabdır sensizHisarItriTıklayınız
Dil-i rübasın sevdiğim yoktur nazirin biriyaHüseyniHafız Eşref EfendiTıklayınız
Diller nice bir çah-ı zenahdanına düşsünBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Dinle aklın var ise pir-i muganın pendiniKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Dinle sözümüSegahSahibi meçhulTıklayınız
Dinlendi başım dün gece bir parça dizindeFerahfezaLem'i AtlıTıklayınız
Dök zülfünü meydana gelHisar-buselikTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Doldur getir ey saki-i gül-çehre piyaleSegahKazasker Mustafa Emin EfendiTıklayınız
Dü çeşmimden gitmez aşkın hayaliHisar-buselikTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesinHüseyniBimen ŞenTıklayınız
Düşdüm düşeli aşk oduna ruz-i ezeldenArazbarHacı Sadullah AğaTıklayınız
Düşer mi şanına ey şeh-i hubanKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Düşme ey aşık hayale yağma yokİsfahanHacı Arif BeyTıklayınız
Düştün yine bir şûh-i sitemkâre gönül vayMahurLâtif AğaTıklayınız
Düşünür hep seni ruhum düşünür bipayanŞeddi-arabanŞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Duymasın kimse yine kalbi olan feryadımıHüzzamLeyla HanımTıklayınız
Edalı bir yosma kararım aldıHüseyniAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Edemem kimseye halim hikayetSuznakHacı Arif BeyTıklayınız
Efzun oluyor günden güne bu hal-i melalimHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Ehl-i aşkın neşvegahı kuşe-i meyhanedirKürdili HicazkarTatyos EfendiTıklayınız
El benim çün seni sarmış biliyorFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Elimdeyken senin gül penbe destinKarcığarHristakiTıklayınız
Elmas senin yüzün görenNikrizTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Emel-i meyl-i vefa sende de var bende de varBayatiŞevki BeyTıklayınız
Ermesin el o şehin şevket-i valalarınaŞevk-efzaDede EfendiTıklayınız
Esir-i zülfünüm ey yüzü mahımUşşakŞevki BeyTıklayınız
Esti nesim-i nevbahar açıldı güller subhudemRastHacı Arif BeyTıklayınız
Etdi o güzel ahde vefa müjdeler olsunSegahEbubekir AğaTıklayınız
Etme bi-hude figan vazgeç gönülİsfahanRahmi BeyTıklayınız
Etmedin bir lahza ihya hatır-ı viranımıŞehnazDellal-zade İsmail EfendiTıklayınız
Ey büt-i nev-edâHicazDede EfendiTıklayınız
Ey çerh-i sitemger dil-i nalana dokunmaHicazMedeni Aziz EfendiTıklayınız
Ey çeşm-i ahu hicr ile tenhalara saldın beniHicazDede EfendiTıklayınız
Ey çeşm-i ahu mehlikaAcem-aşiranNikoğos AğaTıklayınız
Ey dilber-i işvebazŞehnazRahmi BeyTıklayınız
Ey gonca dehen ah-ı seherden hazer eyleNevâDede EfendiTıklayınız
Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terin varNişaburekZiya PaşaTıklayınız
Ey gül-i bağ-ı edaHüzzamDede EfendiTıklayınız
Ey hüma-yı padişahı ber-ser-i bala-yı tüHisar-buselikDede EfendiTıklayınız
Ey kaş-ı keman tır-i müjen canıma geçdiFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Ey verd-i rana şuh-i melek-veşŞehnazDede EfendiTıklayınız
Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seniTahir-buselikHafız Cemal EfendiTıklayınız
Feryad ediyor bir gül için bülbül-i şeydaHüseyniSuphi Ziya ÖzbekkanTıklayınız
Feryad ile yad eyler iken ben seni her barNihavendİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Feryad ki feryadıma imdad edecek yokŞehnazTanburi Cemil BeyTıklayınız
Feryad kim feryadımı guş etmez ol simin-bedenŞehnaz-BuselikZekâî DedeTıklayınız
Feryada ne hacet yürü bend eyle dehanınMuhayyerTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Firakınla zalim harab oldu canHicazŞevki BeyTıklayınız
Firkat-i canan ile nalan mı oldun ey gönülHüseyniCivan AğaTıklayınız
Firkat-i yar beni yakdı demadem ah ü zar oldumAcem-kürdiİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Fırsat bulsam yare varsamŞehnazTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Fitneler gizlemiş mahmur gözüneRastMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Gaddar felek aşık-ı nalane dokunmaKürdili Hicazkarİbrahim EfendiTıklayınız
Gamdan azade hemen dünyada bir meyhanedirRastRıfat BeyTıklayınız
Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğimBestenigarMustafa İzzet EfendiTıklayınız
Geçdi zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadımaKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Geçti o gamlı eyyam-ı sermaTahir-buselikRahmi BeyTıklayınız
Gel bir daha gül ruyini aç handeni gösterMahurSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Gel ey ruh-i revan melek-simatımİsfahanHacı Arif BeyTıklayınız
Gel ey saba o gül-i hoş nümayı söyleşelimNişaburekKassam-zadeTıklayınız
Gelmiş değil böyle periSabaŞakir AğaTıklayınız
Gönlüm alamamŞehnaz-BuselikDenizlioğlu Ali BeyTıklayınız
Gönlüm yine bir ateş-i hicrane dolaştıNihavendŞeyh Edhem EfendiTıklayınız
Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerdeNihavendŞekip Memduh BeyTıklayınız
Gönlümü bir tıfl-ı dil bâzHicazkarTahir AğaTıklayınız
Gönül bezmi harab-abadı gamdırKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Gönül durmaz su gibi çağlarŞehnazDede EfendiTıklayınız
Gönül düşüp ham-ı gısu-yı yare kalmıştırMuhayyerYahya Nazım ÇelebiTıklayınız
Gönül verdim bir civaneHüzzamIII.SelimTıklayınız
Gönüller uğrusu bir yar-i bi amanı varHüseyniKara İsmail AğaTıklayınız
Gör halimi cana bana çeşmin neler ettiHüzzamHacı Faik BeyTıklayınız
Gördüm yine bir gonca-i nadide edayıNihavendAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Gören fütade olur hüsn-i bibahanesindeHüzzamDede EfendiTıklayınız
Görsem seni doyunca, doyunca seni görsemRastDede EfendiTıklayınız
Görülmemiş devr-i Yusuf'dan beri hiç böyle güzelŞeddi-arabanİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Görünce ben seni ey mahKarcığarSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Gösterip ağyâre lûtfun bizlere bîgânesinMahurHacı Arif BeyTıklayınız
Gözden cemalin çün ırağ olduMuhayyerRıfat BeyTıklayınız
Gözüm hasretle giryandırHüzzamTatyos EfendiTıklayınız
Gözümde daim hayal-i canaRastDede EfendiTıklayınız
Gözümde işve-nümadır hayal-i bi-bedeliBayati arabanAhmet Rasim BeyTıklayınız
Gözümden gönlümdem hayali gitmezŞeddi-arabanDede EfendiTıklayınız
Gül yüzlülerin şevkine gelBayatiTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Gül-i bi ruh-i yar hoş nebaşedMahurAbdülkadir MeragıTıklayınız
Gülbün-i ıyş midemed saki-i gül'izar kuNevâItriTıklayınız
Gülle hem bezm-i visaliz gerçi har olsak da bizTahir-buselikFehmi TokayTıklayınız
Güller kızarır şerm ile ol gonca gülünceHicazİbrahim AğaTıklayınız
Gülsen açılsan çemen gül şenlenirKürdili HicazkarCivan AğaTıklayınız
Gülşen-i ezhar açtı her yanaMahurBasmacı Abdi EfendiTıklayınız
Gülşen-i hüsnüne kimler varıyorHicazRıfat BeyTıklayınız
Gülşende hezar nağme-i demsaz ile mahzuzHicazkarZekâî DedeTıklayınız
Gülşende yine ah-ü enin eyledi bülbülRastİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Gülzara nazar kıldım virane-misal olmuşUşşakŞevki BeyTıklayınız
Gün doğmayacak belli bu aşkın gecesindenKürdili HicazkarMusa Süreyya BeyTıklayınız
Günler geçiyor gönlümün ezvakı tükendiUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Gurûb etti güneş,dünya karardıKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Güzel gün görmedi avare gönlümHüzzamHacı Arif BeyTıklayınız
Hab-ı gah-ı yare girdim arz için ahvalimiRastGiriftzen Asım BeyTıklayınız
Hal-i nez'imde acırsın sevdiğim dinle beniHicazŞevki BeyTıklayınız
Hal-i siyehi gerden-i nazik terindedirMuhayyerHacı Sadullah AğaTıklayınız
Hasret odu yakdı ciğerim ey ruh-i alimHicazTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Hasretle bu şeb gah uyudum gah uyandımUşşakSahibi meçhulTıklayınız
Hastasın zannım vefa mahzunusunUşşakŞevki BeyTıklayınız
Hava güzel yine gülşende gösteriş günüdürHisarDede EfendiTıklayınız
Hayali yare değme girye dursunSaba-zemzemeRıfat BeyTıklayınız
Hemişe dilde sühan elde saz karımdırSazkarTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Her dilden ol meh çalmıyorRastŞakir AğaTıklayınız
Her gördüğü periye gönül müptela olurBuselikItriTıklayınız
Her kimde vardır aşk ibtilasıKürdili HicazkarCivan AğaTıklayınız
Her zahm-ı ciğersuze devakar aranılmazHicazGiriftzen Asım BeyTıklayınız
Hicr-i lebinde yarin bir dil ki oldu nahoşHicazkarZekâî DedeTıklayınız
Hicran oku sinem delerHüseyniŞevki BeyTıklayınız
Hüsn-ü zatın gibi bir dilber-i simin endamŞevk-efzaKömürcü-zade Hafız EfendiTıklayınız
Idini tebrik için ey gül'izarŞeddi-arabanLem'i AtlıTıklayınız
İftirakındır sebep bu nale vü feryadımaKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
İlahiSegahSahibi meçhulTıklayınız
İltimas etmeye yare varınızMuhayyerHacı Arif BeyTıklayınız
İntizar-ı makdeminle rehgüzarın gözlerimAcem-kürdiİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Kaçma mecburundan ey ahu-yi vahşi ülfet etBestenigarHaşim BeyTıklayınız
Kaldı yollarda bu şeb aşıkının dideleriKürdili HicazkarHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Kani yad-ı lebinle hun-i dil nuş ettiğim demlerSuzidilTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
KarRastAbdülkadir MeragıTıklayınız
Kar-ı MuhteşemRastAbdülkadir MeragıTıklayınız
Kar-ı sur-ı şahiBuselikDede EfendiTıklayınız
Karşıdan yar güle güleBayatiDede EfendiTıklayınız
Kasr-ı cennet havz-ı kevser ab-ı hayFerahfezaDede EfendiTıklayınız
Kendine niçin emsal ararsınHicazMedeni Aziz EfendiTıklayınız
Kerem eyle mestane kıl bir nigahHüzzamMedeni Aziz EfendiTıklayınız
Kim görse seni aşkına hasr-ı emel eylerHicazŞemseddin Ziya BeyTıklayınız
Kimseler gelmez senin feryad-ı ateş-barınaUşşakŞevki BeyTıklayınız
Kimseye etmem şikayetNihavendKemani Serkis EfendiTıklayınız
Kış geldi firak açmadadır sineme yareHicazŞevki BeyTıklayınız
KöçekçelerGerdaniyeSahibi meçhulTıklayınız
KöçekçelerHicazSahibi meçhulTıklayınız
Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadarNihavendArtaki CandanTıklayınız
Koparan sinemi ağyar elidirKürdili HicazkarBimen ŞenTıklayınız
Küçüksu'da gördüm seniŞehnaz-BuselikTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Kudretin kafi değildir suz-i ah ü zarımaHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Kul oldum bir cefakare cihan bağında gül-femdirŞehnaz-BuselikZekâî DedeTıklayınız
Kurban olayım gamzene bir kez nazar eyleHüzzamHacı Faik BeyTıklayınız
Küşade sinesi bilmem ki bir sehası mı varNişaburekEnfi Hasan AğaTıklayınız
Kuyinde figanımla acep gulgule yok muRastMandoli ArtinTıklayınız
Mahmur bakışı aşıka bin lutfa bedeldirKürdili HicazkarŞekerci Cemil BeyTıklayınız
Mahveder her neş'eyi üftadelik dildadelikAcem-aşiranNeyzen Rıza BeyTıklayınız
Mecnun gibi ben dağlar gezerkenUşşakŞevki BeyTıklayınız
Meram-ı andelibin vasl-ı güldürŞehnazKemani Rıza EfendiTıklayınız
Meşam-ı hatıra buy-i gül-i safa bula görAcem-aşiranDede EfendiTıklayınız
Mevlevi ayiniHüzzamDede EfendiTıklayınız
Mevlevi AyinBayatiKüçük Derviş MustafaTıklayınız
Mevsim-i nevruz erişdi geldi eyyam-ı baharArazbar-buselikHacı Sadullah AğaTıklayınız
Mey içerken düşdü aksin camımaSabaŞevki BeyTıklayınız
Mey-i lalinle dil mestane olsunRastTatyos EfendiTıklayınız
Meyhane mi bu bezm-i tarabhane-i cem miUşşakHacı Arif BeyTıklayınız
Meyl edip ağyarı aldın yanınaHüzzamKemani Rıza BeyTıklayınız
Meyl edip bir gülizareNişaburekAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Misalini ne zemin ü zaman görmüşdürSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Mümkün mü bulmak bu gönlüm seniHüzzamHacı Faik BeyTıklayınız
Muntazam kamet-i bi misl-i bedelGerdaniyeEbubekir AğaTıklayınız
Muntazırım teşrîfineNevâTanburî Mustafa ÇavuşTıklayınız
Muy-i julidem olubdur serde anka lanesiRastŞakir AğaTıklayınız
N'olsun bu kadar ah ü figan ah gönülHicazEnderuni Ali BeyTıklayınız
Na-muradım taliim avaredirNihavendHacı Faik BeyTıklayınız
Nar-ı aşkınla senin ey nevcivanNihavendRıfat BeyTıklayınız
Naz etse n'ola cihane ol gülŞehnaz-BuselikZekâî DedeTıklayınız
Ne dem ki sinesi ol gül-ruhun küşade olurŞeddi-arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Ne heva-yı bağ-ı sazed ne kenar-ı kişt-i maraAcem-aşiranDede EfendiTıklayınız
Ne kadar yareledi gamzelerin bak bedenimKürdili HicazkarKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
Ne semtden canım bu gelişBayatiKemani Rıza EfendiTıklayınız
Nedendir bu dil-i zarın figanıRastŞevki BeyTıklayınız
Nedir a sevdiğim söyle bu halinNihavendLem'i AtlıTıklayınız
Nedir bu haletin ey meh-cemalimHüseyniŞevki BeyTıklayınız
Nedir murad-ı dil-i kuy-i yari biz bilirizŞeddi-arabanSadullah AğaTıklayınız
Nerdesin ey tatlı sözlü sevdiğimKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Nerelerde kaldın ey serv-i nazımNihavendİsmail Hakkkı EfendiTıklayınız
Neş-e yab-ı lutfun olsun bu ser-i şuridemizHüzzamMusullu Hafız OsmanTıklayınız
Nevbahar-ı hüsnüne ermez hazanŞeddi-arabanRahmi BeyTıklayınız
Neyleyim nicedeyim olamam bir anBayati arabanSuyolcuzade Salih EfendiTıklayınız
Nice bir aşkınla feryad edeyimBayatiDede EfendiTıklayınız
Nice bir bülbül-i nalan gibi feryad edeyimSazkarİlyaTıklayınız
Nice bir ey şuh-i cihan aşk ile nalan olayımArazbarHacı Sadullah AğaTıklayınız
Niçin a sevdiğim niçinHicazNikoğos AğaTıklayınız
Niçin mahzun bakarsın sen bana öyleMuhayyerHacı Arif BeyTıklayınız
Niçin nalendesin öyleHüzzamNikoğos AğaTıklayınız
Niçin terkeyleyip gitdin a zalimKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Nigah-ı mestine canlar dayanmazSabaHacı Arif BeyTıklayınız
Nihan ettim seni sinemde ey meh-pare canımsınSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Nim nigahın katle ferman ibtisamın can alırHüzzamUdi Abdi EfendiTıklayınız
Niyaz-ı nağme-i dil yare bi-zeban okunurBuselikÇömlekçizade Recep ÇelebiTıklayınız
O gül endam bir al şale bürünsün yürüsünTahir-buselikHacı Sadullah AğaTıklayınız
O güzel gözlerle bakmasını bilHüseyniLem'i AtlıTıklayınız
Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılarMuhayyerSahibi meçhulTıklayınız
Ol gülün gülzar-ı hüsnü bad-ı mihnet bulmasınBayatiZekâî DedeTıklayınız
Olduk yine bu şevk ile mesrur-ı meserretBuselikDede EfendiTıklayınız
Olmada diller rübude gamze-i cadusunaHicazAbdülhalim AğaTıklayınız
Olsa alem reşk-i gülzar-ı iremHüzzamHacı Faik BeyTıklayınız
Ölse de aşık unulmaz yaresiUşşakŞevki BeyTıklayınız
Ömrümü gönlümü ruhumu sana vakfetmişkenNihavendSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Padişahım lutfedip mesrur-u şad eyle beniBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Pek cefacusun sana yoktur bedelHicazKemani Rıza EfendiTıklayınız
Pek cüda düştüm gülümdenHüseyniSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Pek özledim seniNihavendMuhlis SabahaddinTıklayınız
Pek sevdim efendim seni gayetle beğendimDügahHacı Faik BeyTıklayınız
Pençe-i gamdan azad kılAcem-aşiranUsta YaniTıklayınız
PeşrevSuzidilTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
PeşrevNihavendKanuni Mehmet BeyTıklayınız
PeşrevHüzzamSeyfeddin OsmanoğluTıklayınız
PeşrevHicazVeli DedeTıklayınız
PeşrevŞehnaz-BuselikKemani Ali AğaTıklayınız
PeşrevHicazkarTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevFerahfezaZeki Mehmed AğaTıklayınız
PeşrevMuhayyerTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevHüzzamTanburi Osman BeyTıklayınız
PeşrevBayatiNayi Emin EfendiTıklayınız
PeşrevSultani-yegahKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
PeşrevNişaburekTanburi Osman BeyTıklayınız
PeşrevFerahfezaTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevNevâTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevAcem-aşiranEmin AğaTıklayınız
PeşrevŞevk-efzaTanburi Numan AğaTıklayınız
PeşrevGül'izarTanburi İsakTıklayınız
PeşrevBuselikKemençeci NikolakiTıklayınız
PeşrevGerdaniyeDr.Suphi EzgiTıklayınız
PeşrevSazkarKantemiroğluTıklayınız
PeşrevSegahYusuf PaşaTıklayınız
PeşrevMahurGazi Giray HanTıklayınız
PeşrevRastSahibi meçhulTıklayınız
PeşrevHüseyniLavtacı AndonTıklayınız
PeşrevBayatiSeyfeddin OsmanoğluTıklayınız
PeşrevRastBenli Hasan AğaTıklayınız
PeşrevŞeddi-arabanTanburi Cemil BeyTıklayınız
PeşrevTahir-buselikKemani Rıza EfendiTıklayınız
PeşrevBayati arabanGazi Giray HanTıklayınız
PeşrevŞehnazKemani Ali AğaTıklayınız
Pir olmada gerçi gönül amma civan isterŞeddi-arabanTanburi İsakTıklayınız
Pür hande çiçekler dereler şevk ile çağlarAcem-kürdiSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Rakseyleyicek naz ile ol afet-i MısrıBayati arabanHacı Sadullah AğaTıklayınız
Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönülHüzzamDede EfendiTıklayınız
Reng-i ruhsarına gülgün dedilerUşşakŞevki BeyTıklayınız
Saçın bükümleri gönül bağıdırHüseyniHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Saçlarına bağlanalı ey perıNihavendRahmi BeyTıklayınız
Şadeyledi can ü dilimi şah-ı cihanımSultani-yegahDede EfendiTıklayınız
Safvet-i aşkım bilip ey gül-tenimKürdili HicazkarŞevki BeyTıklayınız
Sana ey canımın canı efendimKürdili HicazkarRahmi BeyTıklayınız
Sana ey canımın canı efendimŞehnazDede EfendiTıklayınız
Şarab iç gülfeminde güller açılsınNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Sarahaten acaba söylesem darılmaz mıNihavendAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Sarsam miyanın ey gül-i ter yasemen gibiMahurEbubekir AğaTıklayınız
Sayd eyledi bu gönlümü gözleri ahuHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Saz SemaisiHüseyniTatyos EfendiTıklayınız
Saz SemaisiNişaburekSeyyid Ahmet AğaTıklayınız
Saz SemaisiHicazVeli DedeTıklayınız
Saz SemaisiAcem-kürdiİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Saz SemaisiKürdili HicazkarTatyos EfendiTıklayınız
Saz SemaisiAcem-aşiranUdi İbrahim EfendiTıklayınız
Saz SemaisiMuhayyerTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz SemaisiSultani-yegahKanuni Hacı Arif BeyTıklayınız
Saz SemaisiNişaburekTanburi Küçük Osman BeyTıklayınız
Saz SemaisiBayati arabanRauf Yekta BeyTıklayınız
Saz SemaisiNevâZiya PaşaTıklayınız
Saz SemaisiNihavendYusuf PaşaTıklayınız
Saz SemaisiHüzzamUdi Nevres BeyTıklayınız
Saz SemaisiNihavendHasib dedeTıklayınız
Saz SemaisiHicazYusuf PaşaTıklayınız
Saz SemaisiŞehnazNikolakiTıklayınız
Saz SemaisiUşşakDede SalihTıklayınız
Saz SemaisiHicazkarTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz SemaisiŞeddi-arabanTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz SemaisiFerahfezaOsman BeyTıklayınız
Saz SemaisiFerahfezaTanburi Cemil BeyTıklayınız
Saz SemaisiŞevk-efzaNayi Said DedeTıklayınız
Saz SemaisiAcem-aşiranTanburi Emin AğaTıklayınız
Saz SemaisiGül'izarTanburi İsakTıklayınız
Saz SemaisiKarcığarTatyos EfendiTıklayınız
Saz SemaisiBuselikSahibi meçhulTıklayınız
Saz SemaisiGerdaniyeDr.Suphi EzgiTıklayınız
Saz SemaisiSegahNayi Osman DedeTıklayınız
Saz SemaisiMahurGazi Giray HanTıklayınız
Saz SemaisiRastBenli Hasan AğaTıklayınız
Saz SemaisiBayatiKanuni Ömer EfendiTıklayınız
Saz SemaisiTahir-buselikKemani Rıza EfendiTıklayınız
Sen sanki baharın gülüsün, şen çiçeğimsinHüzzamMusa Süreyya BeyTıklayınız
Sende mi hala esir-i zülfiyar olmaktasınİsfahanUdi Hasan Sabri BeyTıklayınız
Senden bilirim yok bana bir faide ey gülHüseyniTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Seni arzu eder bu dıdelerimUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Seni hükm-ü ezel aşub-i devran etmek istermişNihavendİsmail Hakkı BeyTıklayınız
Seni tenhâda bir bulsamNihavendİsmet AğaTıklayınız
Senin aşkınla çak oldumRastBasmacı Abdi EfendiTıklayınız
Seninle ey gül-i ahsenKürdili HicazkarBimen ŞenTıklayınız
Ser-i zülf-ü anberinin yüzüne nikabedersinŞevk-efzaDede EfendiTıklayınız
Sevda-yı ruhun aşk eline son seferimdirHicazHafız Yusuf EfendiTıklayınız
Sevdi bu gönül seni yaman eylemediNevâÂmâ Kadri EfendiTıklayınız
Sevdi gönlüm ey melek-sıma seniAcem-kürdiNikoğos AğaTıklayınız
Sevdiceğim aşıkını ağlatırMuhayyerDede EfendiTıklayınız
Sevdiğim âzâde-i hicranınamHicazkarŞekerci Cemil BeyTıklayınız
Sevdiğim gözlerinin billahi ben meftunuyumKürdili HicazkarNasibin Mehmet EfendiTıklayınız
Sevdiğim lutfeyleyip gelmez misin imdadımaNihavendSelanikli Ahmet BeyTıklayınız
Sevdim seni ey işvebazNihavendTanburi Cemil BeyTıklayınız
Sevdim yine bir nev-civanRastBasmacı Abdi EfendiTıklayınız
Sevdim yine bir şuh-i dilara pek ilerdeNihavendTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Severim can ü gönülden seni tersa çiçeğimHicazŞevki BeyTıklayınız
Seyr-i gülşen edelim ey şivekarHicazDede EfendiTıklayınız
Seyretmek için seyrini ey ruh-i revanımFerahfezaİsak VaronTıklayınız
Seyreyle o billur beden taze FirengiRastTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Sırma saçlı yare kim haber versinKürdili HicazkarHacı Arif BeyTıklayınız
Sislendi hava tarf-ı çemenzarı nem aldıHicazRıfat BeyTıklayınız
Siyah ebrulerin duruben çatmaUşşakLem'i AtlıTıklayınız
Son yürük semaiSegahSahibi meçhulTıklayınız
Söyle ey mutrıb-ı nazende edaKürdili HicazkarRahmi BeyTıklayınız
Söyle nedir bais-i zarın gönülNihavendLavtacı HristoTıklayınız
Söylen ol yare benim çeşmim pür-ab etmesinTahir-buselikDede EfendiTıklayınız
Suziş-i aşkınla ben nalan ikenNihavendMusa Süreyya BeyTıklayınız
Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nım -habınıNihavendRahmi BeyTıklayınız
Tac-ı hüsnün hükmeder şairlerin dıvanınaMahurMusa Süreyya BeyTıklayınız
Takat mı gelir sevdiğim ol işve vü nazeHicazTab'i Mustafa EfendiTıklayınız
Tal'atın devr-i kamerdeHüseyniZaharyaTıklayınız
Tasdi' edeyim yâri biraz da sühânimleHicazHacı Arif BeyTıklayınız
Tir-i çeşmanınla saydetdin dil-i avareyiKarcığarSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Tut-i mucize guyem ne desem laf değilSegahItriTıklayınız
Tutuldu dam-ı zülf-i yare gönlümUşşakRıfat BeyTıklayınız
Üç yıl beni sevdanınNihavendMuhlis SabahaddinTıklayınız
Üftadenim ey bi vefaRastDede EfendiTıklayınız
Vah meyyus-i visalindir gönülKarcığarMahmut Celaleddin PaşaTıklayınız
Vardım ki yurdundan ayağ göçülmüşŞehnazNevres PaşaTıklayınız
Varken gönülde bin türlü yareKarcığarHacı Arif BeyTıklayınız
Vaslınla cana pek neşelendimHüseyniRıfat BeyTıklayınız
Vücûd ikliminin sultanısın senNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Yad ile geçmiş zamanı ağlarımUşşakŞevki BeyTıklayınız
Yadigar kaldı bana dilde bu ahNihavendHacı Arif BeyTıklayınız
Yakdı gönlüm şimdi bir meh-paresiMahurMarkar AğaTıklayınız
Yandı dil aşkınla ey şuh-i şenimAcem-aşiranNikoğos AğaTıklayınız
Yandım demindenHisar-buselikDenizlioğlu Ali BeyTıklayınız
Yar olmayıcak cam-ı safayı çekemez dilHisar-buselikZekâî DedeTıklayınız
Yıkıldı darb-ı sitemden harab olan gönlümSuzidilTanburÎ Ali EfendiTıklayınız
Yıllar ne çabuk geçdi o günler arasındanHicazBimen ŞenTıklayınız
Yine bağlandı dil bir nev-nihâleNevâZekâî DedeTıklayınız
Yine bezm-i ıyş-i vuslat dil-i bi-karare düşdüHisar-buselikDede EfendiTıklayınız
Yine bir gül nihalRastDede EfendiTıklayınız
Yine neş'e-i muhabbet dil ü canım etdi şeydaHicazDede EfendiTıklayınız
Yoktur zaman gelHicazkarLâtif AğaTıklayınız
Yüceldikçe yüceldi yüce dağlarHicazNedim Şükrü BeyTıklayınız
Yüzüm şen hatıram şenKürdili HicazkarBimen ŞenTıklayınız
Zahir-i hale bakıp etme dahıl bir ferdiMahurHacı Arif BeyTıklayınız
Zahm-ı hicranım gibi alemde yare var mıdırKarcığarSelanikli Ahmed EfendiTıklayınız
Zamanı var ki her bezmim anarsınHüzzamİbrahim EfendiTıklayınız
Zannım bu ki cana beni kurban edeceksinHicazŞevki BeyTıklayınız
Zehrolsa bile nuş edelim cam-ı şarabınAcem-aşiranBimen ŞenTıklayınız
Zencır-i aşkın dil-bestesiyimSegahHacı Faik BeyTıklayınız
Zevk-ı sevda duymadın âşık -perestâr olmadınHicazLeyla HanımTıklayınız
Zevkim hevesim hep seninle pür elem olsunHüseyniAleko BacanosTıklayınız
Zevkin ne ise söyle hicab eyleme bendenSuznakManyasızade Refik BeyTıklayınız
Zeybeklerle gezer dağlar başındaUşşakŞevki BeyTıklayınız
Zeyn eden bağ-ı cihanı gül müdür bülbül müdürNevâDede EfendiTıklayınız
Zülfün görenlerin hep bahtı siyah olurmuşNihavendAli Rıfat ÇağatayTıklayınız
Zülfüne baktıkça ey şuh-i cihanŞehnazRıfat BeyTıklayınız
Zülfüne dil-besteler zülf-ü perışanın kadarHicazAsdik AğaTıklayınız
Zeybeklerle gezer dağlar başındaUşşakŞevki BeyTıklayınız

Yorumlara kapalıdır