Nevzat Bey’in Mesajı

Sayın Müzikseverler,

1940’lı yıllarda Üniversite Korosu ile başlayan musiki çalışmalarım, 1950’li yıllardan itibaren, İstanbul Belediye Konservatuvarı, İstanbul Radyosu, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında idari, eğitim ve icracılık alanlarında olmak üzere bugünlere kadar devam etti. Bu uzun süre içinde sayısız radyo, sahne ve televizyon konserleri yönettim. Bunlardan bir kısmının, elde edebildiğim ölçüdeki kayıtları, zaman içersinde çok değerli bir arşiv oluşturdu.

Bu arşivimde en eski müzik kaydı, 1953-54 yıllarından kalma Üniversite Korosu konserlerine ait 3 saatlik radyo konser kayıtlarıdır.Önemli bir kaynak da aziz dostum rahmetli Yılmaz Öztuna ile birlikte hazırladığımız ve klasik musikimizin önde gelen bütün şahsiyetlerini kapsayan “Bestekârlarımızı Tanıyalım’’ başlığı altında ve dinleyici huzurunda yapılan konserlerin kayıtlarıdır. Daha sonraki yıllarda, Devlet Korosu ile yönettiğim radyo, sahne ve televizyon konserlerinin Aras, Kalan ve EMI firmaları tarafından yayınlanan kayıtları; Bakırköy Musiki Vakfı aracılığı ile yaptığım Klasik Türk Müziği ve fasıl plakları, şahsımla ilgili çok sayıda belgesel nitelikte televizyon programları, aldığım ödüller için yapılan törenlerle ilgili televizyon kayıtları, bu arşivi daha da zengin hâle getirmiştir.

Bütün bu kayıtlarda, dönemlerinin efsaneleşmiş ses ve saz sanatçılarının soloları ve eşlikleri, arşive ayrı bir değer katmıştır.

Musikimizin son 60 yılını aksettiren arşivimi, internette açtığım bu web sitesi yolu ile müzikseverlerin istifadesine sunmak istedim. Arşivimin oluşmasında herzaman yardımlarını gördüğüm değerli sanatçı arkadaşlarım Fatih SALGAR, Mehmet GÜNTEKİN, Faruk SALGAR ve Vahit ANADOL’a teşekkür borçluyum. Arşivimi sevgili arkadaşlarım Prof. Dr. Adnan KOÇ ve Birol YAYLA hard disce geçirdiler. Zahmetleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Web sitesini titizlikle hazırlayan Yiğit Çetiner’e de ayrıca teşekkür ediyorum.

Sayın Müzikseverler,

Sanat âleminde neredeyse bir ömür kadar uzun ve dolu dolu geçen 60 yılda, hakkımda yazılmış ilk makale, Sadun G. Savcı imzası ile 1949 yılında Vatan gazetesinde yayınlanmıştı. Bunu, dönemlerinin çok tanınmış edip ve yazarlarının makaleleri ve röportajları takip etti. Musikimizin son 60 yılının aydınlatılmasında belge niteliği taşıyan bu makaleler, ‘’Basında Nevzat Atlığ’’ başlığı altında, Bakırköy Musiki Vakfı Konservatuvarı tarafından kitap halinde yayınlanmıştı. Bu kitabı, ayrı bir değer katacağı inancı ile web sitesine eklemeyi uygun buldum. İzni dolayısı ile vakfın başkanı Sn. Hikmet Özkahraman’a teşekkür borçluyum.

Web sitesini musiki dünyamıza saygılarımla sunuyorum.

20 Ağustos 2014

Prof. Dr. Nevzat Atlığ

Yorumlara kapalıdır